Pancierový zvon pri vchodovom objekte pevnosti Bouda na Králicku.