Pechotný zrub MO-S-8 "Dvůr Paseky" - prvý vybetónovaný zrub čs. opevnenia.