Pechotný zrub MO-S-18 "Obora" v Areáli opevnenia Darkovičky.