Ropíky na protipovodňovej hrádzi pri ceste Mor. Ján - Hohenau.