Nedostavaný protiletecký kryt z obdobia 2. sv. vojny na Magnetovej ulici.