Pomník prusko-rakúskej vojny - bitky pri Lamači 1866.