Hustota opevnenia v úseku Kuzmice. V pozadí ropík druhého sledu pri železnici, v popredí ropík tretieho sledu.