Vyústenie ventilácie protileteckého krytu, nachádzajúceho sa v Hradnom vrchu, v areáli Bratislavského hradu.