Bastión IV. Palatínskej línie komárňanskej pevnosti.