Pechotný zrub MO-S-19 "Alej" v Areáli opevnenia Darkovičky.